كسی صدام میزنه هر روز هفته از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه

كسی صدام می زنه(29 مرداد)

از اعتقادات پیروان اهل بیت، عرضه ی اعمال مردم بر امام زمانه

1395/05/27
|
16:14
|

از اعتقادات پیروان اهل بیت، عرضه ی اعمال مردم بر امام زمانه. امامی كه حاضر و ناظره. امامی كه از حال ما، از رفتار و برخورد ما با دیگران، اطلاع داره. امامی كه در طول هفته، وقتی مشكل كسی رو با حوصله رفع می كنیم، لبخند می زنه. اما وقتی برای گره گشایی از كار دیگران، قدمی بر نمی داریم، دل آزرده می شه. روا نیست با كم كاری، با بی توجهی و بی مسئولیتی، قلب مقدس ذخیره ی خدا رو به درد بیاریم. روا نیست با كاغذ بازی و سرگردان كردن مردم، امام زمانُ از خودمون ناراضی كنیم. امام، پدر مهربان امته. بی توجهی به نیاز و خواسته ی های مردم، بی احترامی به این پدر مهربانه.

دسترسی سریع
كسی صدام می زنه