آتش پنهان پنج شنبه ها از ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

آتش پنهان

مواد مخدر بن بست مرگ با بوی گل

در جوامع امروزی كه هر روز ماده‌ی مخدر جدیدی پابه عرصه می‌گذارد، ماده‌ی گل با رنگ و بویی فریبنده‌، مصرف كنندگان را به سمت جاده‌ای نامعلوم برای رهایی از درگیری‌های روزمره سوق می‌دهد.

1397/02/08
|
14:49
|

در روزگاری كه لشگر موادمخدر به صورت مورچه وار در حال آلوده كردن جوانان كشورمان هستند، ماده‌ی مخدر گل این بار با ظاهری فریبنده و یدك كشیدن نام دارویی وارد چرخه‌ی مصرف معتادان شده است.
با وجودی كه خاستگاه اصلی این ماده‌ی ویرانگر كشور افغانستان است، 600 كیلومتر از مرز كشورما با این كشور مسدود شده، اما این ماده‌ی مخرب توانسته خود را به كشور ما برساند و مشتریان زیادی برای خود دست و پا كند.
در وضعیتی كه امروز بسیاری از كارشناسان حوزه‌ی مبارزه با مواد مخدر شاه بیت، این مواد را شیشه اعلام می كنند، اما در بررسی‌های جدید یافته‌اند كه گل آثاری ویرانگرتر از شیشه دارد كه به فرد معتاد ضربات شدید روحی و روانی را وارد می‌كند.
ماده‌ی مخدر گل با تغییر سلول‌های عصبی فرد به وی القائات توهم‌زایی، كمبود اعتمادبه‌نفس، اضطراب شدید را وارد می‌كند كه بعضا در موارد حاد با پرخاشگری شدید فرد معتاد را در آستانه جنایت یا خودكشی نیز رسانده است.
سودجویان این مواد برای رونق كسب و كار غیرقانونی خود با اعلام دارویی بودن این مواد سعی در پاك كردن چهره خود دارند كه خانواده‌ها باید مراقب این فریب باشند!

دسترسی سریع
آتش پنهان