آتش پنهان پنج شنبه ها از ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

آتش پنهان

اعتیاد به محبت بهتر از دام اعتیاد

در بسیاری از جوامع امروزه كه زندگی ماشینی جای خود را به زندگی های حقیقی و خانوادگی داده است ، متاسفانه برخی برای جبران كمبود محبت خود روی به مواد مخدر می آورند تا این حس خانوادگی موردنیاز جبران شود.
"آتش پنهان" بررسی خواهد كرد.

1396/12/21
|
14:23
|

به‌گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ در بسیاری از جوامع امروزه كه زندگی ماشینی جای خود را به زندگی های حقیقی و خانوادگی داده است ، متاسفانه برخی برای جبران كمبود محبت خود روی به مواد مخدر می آورند تا این حس خانوادگی موردنیاز جبران شود.

پس از بروز تغییرات عمده در زندگی های اجتماعی ، كم كم محبت و زبان گفتار در خانواده ها بیشتر از پیش رنگ باخت و كمبودها بیشتر مشاهده شد .
در بررسی هایی كه بسیاری از كارشناسان حوزه آسیب های اجتماعی روی جوامع درگیر مواد مخدر انجام داده اند یافته اند كه كسی كه به سمت مواد مخدر گرایش پیدا می كند بیشتر از سنین پایین هستند و علت اصلی آن فقر فرهنگی و كاستی عاطفه دریافتی از كانون خانواده است .
مواد مخدر صنعتی كه این روزها دست یابی به آن در سطح شهرها خیلی كار سختی نیست ، توهم زا و جبران شادی های نداشته فرد است كه با تسكین موضعی در فرد گرفتار ، آینده ای تاریك را رقم می زند .
در پژوهش های انجام شده كه در برنامه این هفته آتش پنهان موشكافی شد ، از جامعه 100 درصدی گرفتار به مواد مخدر حدود 97 درصد به علت كمبود محبت و ندانستن آسیب های جدی این مواد به دامن مواد مخدر پناه آورده اند و حدود 3 درصد به علت تسكین دردهای جسمی معتاد شده اند .
آین آمار بیانگر این است كه جامعه امروز ایران در معرض خطرات جدی روبروست كه برای رهایی از این شرایط باید عدالت اجتماعی ، افزایش نشاط و شادی و احیاء دوباره شخصیت های فردی در جامعه مورد بازنگری دقیق قرار گیرد تا روز به روز از درگیر شدن هوطنان به مواد مخدر جلوگیری كرد و افق روشنی را پیش روی آنان برای آینده كشور قرار داد .

انتهای پیام/

دسترسی سریع
آتش پنهان