راه و بی راه یكشنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

تركیه و رویای نو عثمانی گری

نوعثمانی گری الگوی سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه به ویژه در حوزه خارومیانه است كه بعد از انتصاب احمد داوود اغلو به سمت وزارت خارجه به صورت جدی در محافل سیاسی و بررسی های استراتژیك مطرح گردید.

1395/10/26
|
09:35
|

ترمینولوژی این اصطلاح جدید حداقل به سه دهه پیش باز می گردد. زمانی كه تركیه بخش شمالی جزیره قبرس را از طریق حمله نظامی به اشغال خود درآورد. تحلیل گران یونانی در آن دوره از اصطلاح “عثمانی گری” برای توصیف این عمل بلند پروازانه استفاده كرده بودند.در داخل تركیه ، حزب عدالت و توسعه به روایتی جدید از ناسیونالیسم ترك رسید كه هم با قرائت های قبلی تفاوت هایی داشت هم با تاریخ و جامعه تركیه قرابت بیشتری می توانست داشته باشد. در عین حال اردوغان مدعی قرائتی دیگر از ناسیونالیسم تركی است كه رگه های قدرتمندی از دوران عثمانی را حمل می كند. پیروزی اردودغان در انتخابات پارلمانی گذشته مصادف شد با اعلان علنی سیاست های نو عثمانی گری وی. ..این برنامه كاری ست از گروه جوان و جامعه ی رادیو جوان كه هر یكشنبه ، ساعت 14:30با تهیه كنندگی فاطمه شهبندی و پژوهش فائزه حسنی و روایت آقای حسن خلقت دوست و خانم فاطمه فراهانی بر روی آنتن می رود .

دسترسی سریع
راه و بیراه