راه و بی راه یكشنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

ترکیه و رویای نو عثمانی گری

نوعثمانی گری الگوی سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه به ویژه در حوزه خارومیانه است که بعد از انتصاب احمد داوود اغلو به سمت وزارت خارجه به صورت جدی در محافل سیاسی و بررسی های استراتژیک مطرح گردید.

1395/10/26
|
09:35

ترمینولوژی این اصطلاح جدید حداقل به سه دهه پیش باز می گردد. زمانی که ترکیه بخش شمالی جزیره قبرس را از طریق حمله نظامی به اشغال خود درآورد. تحلیل گران یونانی در آن دوره از اصطلاح “عثمانی گری” برای توصیف این عمل بلند پروازانه استفاده کرده بودند.در داخل ترکیه ، حزب عدالت و توسعه به روایتی جدید از ناسیونالیسم ترک رسید که هم با قرائت های قبلی تفاوت هایی داشت هم با تاریخ و جامعه ترکیه قرابت بیشتری می توانست داشته باشد. در عین حال اردوغان مدعی قرائتی دیگر از ناسیونالیسم ترکی است که رگه های قدرتمندی از دوران عثمانی را حمل می کند. پیروزی اردودغان در انتخابات پارلمانی گذشته مصادف شد با اعلان علنی سیاست های نو عثمانی گری وی. ..این برنامه کاری ست از گروه جوان و جامعه ی رادیو جوان که هر یکشنبه ، ساعت 14:30با تهیه کنندگی فاطمه شهبندی و پژوهش فائزه حسنی و روایت آقای حسن خلقت دوست و خانم فاطمه فراهانی بر روی آنتن می رود .

دسترسی سریع
راه و بیراه