راه و بی راه یكشنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

اقتصاد جنگ تمام عیار اقتصادی پیش روی اقتصادهای نوظهور

با گسترش جهان پیرامون و صنعتی، خیلی از اقتصادهای جهان پیشرفت کرده و در حال تبدیل شدن به قطبی موثر در چرخه‌ی پولی جهان است.

1396/10/18
|
14:58

جنگ تسلیحاتی این روزها جای خود را به جنگی تمام عیار برای پیشبرد اهداف منفعت طلبان به ویژه امریکا قرار داده.
جنگی که به ظاهر خون و خون ریزی ندارد و خرابی‌های ظاهری آن گریبانگیر دولت‌ها نیست، اما زیر ساخت‌های اقتصادی کشورها را مورد هدف قرار می‌دهد و کار اداره‌ی دولت‌ها در جوامع خود را با مشکل روبه‌رو می‌سازد.
این نبرد ویرانگر همواره با پشتوانه‌های مالی و سیاسی مراکز پولی همانند بانک جهانی و صندوق بین‌اللمللی پول همراه بوده و این نهادها با فشارآوردن به دولت‌هایی که تحت زورگویی امریکا هستند سعی در فشارآوردن به آنها دارند تا اقتصاد نوپای آنان را فلج و با مشکل سخت روبه‌رو کنند.
جنگ نظامی در نبرد میدانی قابل تقسیم است اما نبرد اقتصادی به طور یک تنه زیرساخت را مورد هدف قرار می‌دهد و همه چیز را به ورطه‌ی نابودی سوق می‌دهد.
در حال حاضر بیشتر تمرکز امریکا به اقتصادهای درحال شکل گیری مثل ایران، روسیه، آلمان و عربستان معطوف شده تا بلکه بتواند از این طریق به اهداف شوم خود در مناطقی از اروپا، آسیا و خاورمیانه برسد.
برای نمونه امریکایی‌ها که نتوانستند مانع پیشرفت ایران در زمینه‌های گوناگون شوند ابتدا سعی کردند با وضع تحریم‌های گوناگون دست و پای ایران را در پیشرفت اقتصادی ببندند اما وقتی در این حیله خود ناکام ماندند به سراغ قانون ناجوانمردانه داماتو رفتند. قانونی که صنایع گازی و نفتی ایران را با محدودیت سرمایه‌گذاری از جانب طرف‌های اروپایی روبه‌رو می‌ساخت و اجازه نمی‌داد این صنایع در ایران بیش از پیش رونق بگیرند.

دسترسی سریع
راه و بیراه