راه و بی راه یكشنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

اقتصاد جنگ تمام عیار اقتصادی پیش روی اقتصادهای نوظهور

با گسترش جهان پیرامون و صنعتی، خیلی از اقتصادهای جهان پیشرفت كرده و در حال تبدیل شدن به قطبی موثر در چرخه‌ی پولی جهان است.

1396/10/18
|
14:58
|

جنگ تسلیحاتی این روزها جای خود را به جنگی تمام عیار برای پیشبرد اهداف منفعت طلبان به ویژه امریكا قرار داده.
جنگی كه به ظاهر خون و خون ریزی ندارد و خرابی‌های ظاهری آن گریبانگیر دولت‌ها نیست، اما زیر ساخت‌های اقتصادی كشورها را مورد هدف قرار می‌دهد و كار اداره‌ی دولت‌ها در جوامع خود را با مشكل روبه‌رو می‌سازد.
این نبرد ویرانگر همواره با پشتوانه‌های مالی و سیاسی مراكز پولی همانند بانك جهانی و صندوق بین‌اللمللی پول همراه بوده و این نهادها با فشارآوردن به دولت‌هایی كه تحت زورگویی امریكا هستند سعی در فشارآوردن به آنها دارند تا اقتصاد نوپای آنان را فلج و با مشكل سخت روبه‌رو كنند.
جنگ نظامی در نبرد میدانی قابل تقسیم است اما نبرد اقتصادی به طور یك تنه زیرساخت را مورد هدف قرار می‌دهد و همه چیز را به ورطه‌ی نابودی سوق می‌دهد.
در حال حاضر بیشتر تمركز امریكا به اقتصادهای درحال شكل گیری مثل ایران، روسیه، آلمان و عربستان معطوف شده تا بلكه بتواند از این طریق به اهداف شوم خود در مناطقی از اروپا، آسیا و خاورمیانه برسد.
برای نمونه امریكایی‌ها كه نتوانستند مانع پیشرفت ایران در زمینه‌های گوناگون شوند ابتدا سعی كردند با وضع تحریم‌های گوناگون دست و پای ایران را در پیشرفت اقتصادی ببندند اما وقتی در این حیله خود ناكام ماندند به سراغ قانون ناجوانمردانه داماتو رفتند. قانونی كه صنایع گازی و نفتی ایران را با محدودیت سرمایه‌گذاری از جانب طرف‌های اروپایی روبه‌رو می‌ساخت و اجازه نمی‌داد این صنایع در ایران بیش از پیش رونق بگیرند.

دسترسی سریع
راه و بیراه