عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

عبور از تاریخ و نگاهی به جنگ امپراطوری روم با اردشیر ساسانی

خسرو معتضد هر روز از ساعت 12 همراه شماست در عبور از تاریخ در رادیو جوان

1395/03/08
|
18:35
|

دسترسی سریع
عبور از تاریخ