عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

مروری بر تاریخ ایران زمین همراه با خسرو معتضد

عبور از تاریخ همراه باخسرو معتضد

1395/02/21
|
17:00
|

مروری بر سلسله اشكانیان وشكست های پیاپی امپراتوری روم از ایرانیان هر روز از عبور از تاریخ همراه با خسرو معتضد.

دسترسی سریع
عبور از تاریخ