عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

تاریخ ایران باستان

خسرو معتضد و عبور از تاریخ

1395/02/20
|
07:30
|

خسرو معتضد درعبور از تاریخ از تاریخ ایران باستان می گوید. هر روز ساعت 12 از رادیو جوان.

دسترسی سریع
عبور از تاریخ