عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

عبور از تاریخ همراه با خسرو معتضد

تاریخ ایران باستان هر روز از رادیو جوان

1395/02/20
|
16:35
|

عبور از تاریخ را هر روز از رادیو جوان ساعت 12 پیگیری نمایید و همچنان تاریخ اشكانیان را از زبان خسرو معتضد پیگیری نمایید.

دسترسی سریع
عبور از تاریخ