عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

نگاهی به جنگ های امپراطوران روم باستان با ایرانیان در زمان ساسانیان

خسرو معتضد در عبور از تاریخ رادیو جوان از دوران ساسانیان و ایران باستان به مدت پنج روز سخن می گوید.

1395/06/14
|
18:35
|

عبور از تاریخ هر روز ساعت 12 از رادیو جوان.

دسترسی سریع
عبور از تاریخ