كاوشگر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

پیشرفت های علمی در شرق و غرب مالك تكنولوژی؛ غرب یا شرق؟

چه اتفاقی افتاده كه در این چندقرن از نظرمالكیت تكنولوژی جای شرق و غرب چندبار عوض شده است؟به طوری كه تا قبل از قرن 14غرب منابع طبیعی خودرا خرج میكرد و از تكنولوژی شرق بهره می برد؟ فرهنگ یزدان پناه پژوهشگر در"كاوشگر" امروز توضیح می دهد.

1397/08/12
|
14:55

به‌گزارش گروه چندرسانه ای رادیوجوان؛ چه اتفاقی افتاده كه در این چندقرن از نظرمالكیت تكنولوژی جای شرق و غرب چندبار عوض شده است؟به طوری كه تا قبل از قرن 14غرب منابع طبیعی خودرا خرج میكرد و از تكنولوژی شرق بهره می برد؟ فرهنگ یزدان پناه پژوهشگر در"كاوشگر" امروز توضیح می دهد.

دوره طلایی اسلام یا عصر شكوفایی و ترقی اسلامی، دوره‌ای در تاریخ اسلام است كه به‌طور سنتی از قرن هشتم تا قرن 13 میلادی به طول انجامیده‌است خصوصاً قرن 4 و 5 هجری قمری و طی آن بسیاری از جهان تاریخی اسلامی تحت سلطه خلفا قرار گرفتند و توسعه علم، اقتصادی و كارهای فرهنگی شكوفا شد.هنرمندان، صنعت گران، فیلسوفان، دانش پژوهان، شاعران، جغرافی دانان، مهندسان، نویسندگان، شیمی‌دانان، فیزیك‌دانان، پزشكان، بازرگانان و دیگر دانشمندان جهان اسلام، نقش به سزایی در رشد، پیشرفت و تكامل دانش‌ها و فنونی از قبیل كشاورزی، هنر، اقتصاد، صنعت، حقوق، ادبیات، دریانوردی، فلسفه، شیمی، فیزیك، جامعه‌شناسی، پزشكی و غیره ایفا كردند.دانشمندان مسلمان در دوران طلایی اسلام پایه‌گذار علم نجوم و ستاره‌شناسی در جهان بودند.یكی از دلایل رشد و شكوفایی اروپا در قرون وسطی، بهره‌گیری آنان از كتاب‌های دوران طلایی اسلام بود.

انتهای پیام/

دسترسی سریع
كاوشگر