کاوشگر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

بازگشت دایناسورها آیا دایناسورها به چرخه‌ی حیات برمی‌گردند؟

دایناسورها همیشه برای انسان‌ها موجوداتی شگفت انگیز و افسانه‌ای بوده‌اند. اما این که چگونه نسل دایناسورها منقرض شد و این موجودات شگفت انگیز، به افسانه‌ها پیوستند، همچنان به صورت راز باقی مانده است.

1397/08/07
|
13:09

دایناسورها (dinosaur)، خزندگان مهره داری بودند که برای 160 میلیون سال بر زمین حکومت می‌کردند و حدود 65 میلیون سال پیش، نسلشان برای همیشه منقرض شد. هرچند که گروهی از دانشمندان، دایناسورها را نیاکان پرنده‌های امروزی می‌دانند و چون پستانداران در مقایسه‏ با خزندگان امروزی هوشیارتر و فعال‌ترند، این پرسش پیش می‌آید که چرا آنها برای مبارزه‌ با دایناسورها زودتر از این به مناطق تحت فرمانروایی دایناسورها نیامدند.

یکی از دلایل محتمل آن است که خود دایناسورها فعال، هوشیار و خونگرم‏ بوده‌اند. وضع خاص بدن دایناسورها حاکی از چابکی آنهاست، استخوان‌های آنها در مقایسه با استخوان‌های چهارپایان خونگرم و خونسرد امروزی، دارای مجراهایی است‏ که نشان‌دهنده‌ی خونگرمی آنهاست، و سنگواره‌هایی که نسبت شکارچی به شکار را نشان‏ می‌دهد، از این حکایت می‌کند که دایناسورها، همچون پستانداران خونگرم، و برخلاف‏ خزندگان خونسرد به مقادیر زیادی غذا نیاز داشته‌اند. هنگامی که دایناسورها از میان رفتند، پستانداران به داخل مناطق مسکونی خالی‏ راه یافتند تا بر محیط خشکی چیرگی یابند.

اما این که چگونه نسل دایناسورها منقرض شد و این موجودات شگفت انگیز، برای همیشه به افسانه‌ها پیوستند، همچنان به صورت راز باقی مانده است.

گفتگو با دکتر مجید میرزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان و عرفان خسروی، دانشجوی دکترای جانور شناسی در «کاوشگر» 7 آبان انجام شد. شما می‌توانید برای شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان قسمت آرشیو برنامه‌ها مراجعه کنید.

دسترسی سریع
کاوشگر