كاوشگر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

آنتی بیوتیك ها معرفی آنتی بیوتیك های قاتل در كاوشگر

امروز "كاوشگر" درباره آنتی بیوتیك ها صحبت می كند؛ اینكه آنتی بیوتیك های كشنده كدامند؟داستان پنی سیلین چیست؟ راه مبارزه با ابرمیكروبها چیست؟ مهندس فیروز فاخری مهندس محمد صادقی فر از فعالان تولید آنتی بیوتیك ها از میهمانان برنامه هستند.

1397/07/17
|
15:46

به گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛امروز "كاوشگر" درباره آنتی بیوتیك ها صحبت می كند؛ اینكه آنتی بیوتیك های كشنده كدامند؟داستان پنی سیلین چیست؟ راه مبارزه با ابرمیكروبها چیست. مهندس فیروز فاخری مهندس خط تولید و سرپرست بازیابی حلال و مهندس محمد صادقی فر از فعالان تولید آنتی بیوتیك ها از میهمانان برنامه هستند.

پادزیست یا آنتی بیوتیك به صورت كلی فراورده یا ماده‌ای است كه از یك میكروارگانیسم تولید یا از آن گرفته می‌شود و میكروارگانیسم‌های دیگر را از بین می‌برد یا مانع رشد آن‌ها می‌شود. آنتی بیوتیك یك زیست كش است. اما در كاربرد معمولتر این تعریف شامل انواع صناعی آنتی‌بیوتیك‌ها همچون سولفونامیدها و كینولون‌ها می‌شود. انواع مختلف آنتی‌بیوتیك‌ها از لحاظ خصوصیات شیمیایی، فیزیكی، داروشناسی، طیف ضد میكروبی و مكانیسم عمل با هم متفاوت هستند.

آنتی بیوتیك‌های با طیف وسیع، آنهایی هستند كه در مقابل انواع مختلف میكرو ارگانیسم‌ها فعّال می‌باشند. مانند تتراسایكلین كه در مقابل بسیاری از باكتری‌های گرم منفی، كلامیدیا، مایكوپلاسما و ریكتزیاها مؤثر است. آنتی بیوتیك‌های با طیف محدود، آنهایی هستند كه فقط در مقابل یك میكرو ارگانیسم یا طیف بسیار محدودی از میكروارگانیسم‌ها فعّال می‌باشند؛ مانند وانكومایسین كه عمدتاً در مقابل كوكسی‌های گرم مثبت مانند استافیلوكوك‌ها و انتروكوك‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/

دسترسی سریع
كاوشگر