جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

نظر سنجی روز یکشنبه جوان ایرانی سلام

امروز از شما پرسیدیم حذف چهارصفر از پول ملی، دغدغه چندم شماست

1399/02/21
|
11:13

پس از تصویب حذف چهارصفر از پول ملی در جهت راحتی و سهولت مردم در داد و ستدهای روزانه، امروز در جوان ایرانی سلام از شما پرسیدیم حذف این چهارصفر در هیاهوی این روزهای کشور دغدغه چندم شماست؟

دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام