جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 05:30 به مدت 1:30

روند چگونگی تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

دكتر هاشم كارگردر برنامه «جوان ایرانی سلام» رادیو جوان گفت: روال تغییر نام خانوادگی روند خاصی دارد كه در قانون آشكارا تعریف شده بدان معنا كه ما در قانون مدنی؛ حق تقدمی داریم كه برای برخی از نام‌های خانوادگی انتخابی هم صادق است.

1402/10/05
|
10:09
|

دكتر هاشم كارگر (معاون وزیر كشور و رئیس سازمان ثبت احوال كشور) به مناسب روز ثبت احوال در برنامه جوان ایرانی سلام رادیو جوان ضمن اشاره به روند و جزئیات تغییر نام خانوادگی‌های خاص گفت: ما پیش‌تر نیز این روال را در كشور داشتیم كه برخی از نام‌های خانوادگی كه نیاز به تغییر دارند و در قانون هم ذكر شده، در دستور كار قرار گیرند و اقدامات لازم در راستای درخواست متقاضیان در دستور كار قرار گیرد.

وی ادامه داد: روال تغییر نام خانوادگی روند خاصی دارد كه در قانون آشكارا تعریف شده بدان معنا كه ما در قانون مدنی؛ حق تقدمی داریم كه برای برخی از نام‌های خانوادگی انتخابی هم صادق است. در واقع برخی از نام‌های خانوادگی كه بر مبنای شغل یا چند بخشی بودن هستند می‌توانند بر اساس قانون و با درخواست متقاضی تغییر كنند و ثبت نام خانوادگی این افراد شامل یك فرایندی است كه فرد نمی‌تواند به هر شكلی نام خانوادگی خود را تغییر دهد و چارچوب‌های خاصی برای این روند در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر كشور و رئیس سازمان ثبت احوال كشور با اشاره به روند اداری تغییر و ثبت نام خانوادگی افراد اظهار كرد: درخواست افراد در راستای تغییر نام خانوادگی؛ به ادارات مربوطه در سراسر كشور ارسال می‌شود تا ضمن بررسی‌های ضروری به این نتیجه برسند كه مشكل خاصی در این روند وجود ندارد و در این صورت نام خانوادگی فرد تغییر و سیستم ثبت احوال كشور منظور می‌شود و در صورت بروز هر گونه مشكلی از ادامه روند جلوگیری خواهد شد.

دكتر هاشم كارگر در ادامه افزود: اگر با تغییر نام خانوادگی فردی بنا به هر دلیلی مخالفت شود و وی بر اِعمال این تغییر اصرار داشته باشد؛ باید در شورای تغییر نام خانوادگی ثبت احوال كشور حاضر شده و دلایل خود را به متخصصین این حوزه ارائه دهد تا مورد بررسی مجدد قرار گرفته و نتیجه غایی به وی ابلاغ شود.

وی در راستای درخواست‌های مكرر برای تغییر عكس در كارت‌های ملی نیز گفت: در حالت عادی ما ضرورتی برای تغییر عكس در كارت ملی شهروندان ملاحظه نمی‌كنیم؛ اما در مورد افرادی كه بنا به هر دلیلی همچون عمل جراحی چهره‌شان تغییر كرده است؛ باید به مراكز ما مراجعه كرده و درخواست تغییر عكس بدهند.

دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام