به رنگ سپیده هر روز از ساعت ویژه اذان صبح به مدت 30 دقیقه

"به رنگ سپیده" در 96/01/23

اعتكاف، مفهوم آن و تاثیر آن بر پالایش روح

1396/01/21
|
16:01
|

"به رنگ سپیده"ویژه برنامه اذانگاهی صبح در 96/01/23
هیچ گنجی بی دد و بی دام نیست
جز به خلوتگاه حق، دل رام نیست

مقام معظم رهبری می فرمایند: رجب، ماه عبادت است، ماه توسل به پروردگار است، ماه تضرع است، با خدا ارتباطمان را قوی كنیم تا در زندگی بتوانیم با اراده ای محكم، با قدم استوار و با ذهن روشن، وارد هر میدانی بشویم.

در این برنامه به اعتكاف، مفهوم آن و تاثیر آن بر پالایش روح با كارشناسی حجت الاسلام كیفی بجستانی می پردازیم.
دیدگاه مقام معظم رهبری ، زینت بخش برنامه خواهد بود.
در آیتم كتیبه عشق ,در سوره ی مباركه ی غافر ,آیه ی 60 نكاتی از زبان قرآن میشنویم.
نویسنده:سهیلا خدادادی
ویراستار : الهام اشجع
راوی :مجید عسگری
گوینده: طاهره خضرایی
كارشناس مذهبی : حجت الاسلام كیفی بجستانی
آیتم سازان : زینب محمودی
وداد واقفی
تهیه كننده: زهرا عبداله زاده
اذانگاهی صبح "به رنگ سپیده"
هر روز ساعت 4/45 تا 5/45 بامداد از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.

دسترسی سریع
به رنگ سپیده