راهكار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه

ارتباطات در دنیای امروز زمان واژه دور را بی معنی كرد

چند دهه پیش برای اینكه از احوال آشنایان در شهر دوری مطلع شویم.مطلوب ترین راه ارسال نامه بود اما امروز با گسترش ارتباطات و شبكه های اجتماعی ارسال عكس و فیلم و مطلب از طریق تلفن همراه سهل تر و سریعتر است. "راهكار"19 اردیبهشت بررسی می كند.

1397/02/19
|
14:11
|

به گزارش گروه چندرسانهای رادیو جوان؛چند دهه پیش برای اینكه از احوال دوست و آشنایی در شهر دوری مطلع شویم.مطلوب ترین راه ارسال نامه بود اما امروز با گسترش ارتباطات و شبكه های اجتماعی ارسال عكس و فیلم و مطلب از طریق تلفن همراه سهل تر و سریعتر است. "راهكار"19 اردیبهشت بررسی می كند.


شاید آن زمان كه هخامنشیان پیك و چاپار را برای فرستادن فرمان ها و نامه های سر به مهرحكومتی راطراحی می كردند هرگز به این نمی اندیشیدند كه روزی فراخواهدرسید كه سیستم انحصاری ارتباطات ، درخدمت نیازهای عموم جامعه قراربگیرد .

شاید آن زمان كه ایستگاه های چاپاری درفواصل منظم ، تاسیس می شدند ، سازندگان آن هرگز تصورنمی كردند كه این چاپارخانه ها ، روزی درفرگشت خود به شكل باجه های پستی درهمه ی شهرها درخواهند آمد . گردونه ی تاریخ گشت و گشت و چرخه ی نیازهای مردم جوامع به گونه ای شكل گرفت كه پست به مثابه یك نهادِ ارتباطی واقعا لازم ، درسبد نیازهای زندگی اجتماعی قرارگرفت . درقاعده ی كلی ، می توان گفت كه جوامعی با ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ِ سنّتی ، دارای اداره ی پست ِ سنتی هستند . پستی كه به وسیله ی آن مكاتبات و مراسلات ِ سنتی با استفاده از روش ها و ابزارهای سنّتی جا بجامی شوند . دراین نوع از ادارات پست ، شیوه های سنتی مدیریت اعمال می شود . نقطه ی مقابل آن ، جوامع صنعتی هستند كه ادارات این جوامع برخاسته از سازوكار بنیادهای اقتصادی و نیازهای متنوع و پیشرفته است .

مسلما درچنین جوامعی اداره پست نیز باید فرایندهای متناسب با نیازهای روزافزون و همیشه درحال تغییر را طراحی و اجرانماید . پست درایران از زمان میرزاتقی خان فراهانی معروف به امیركبیربه پدیده ای اجتماعی تبدیل شد وبا رشد زندگی شهرنشینی و گسترش بروكراسی و شكل گیری سازمان های اداری به سبك وسیاق ِ غربی ، فراگیر شد و در دوران پهلوی بر سرعت و دامنه ی آن افزوده شد وخلاصه در بعداز فروپاشی پهلوی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی درایران ، پست نیز همپای سایر سازمان ها و ادارات آمادگی اش را برای انجام ماموریت های ذاتی خود اعلام و به منصه ی ظهورگذاشت .امروزه تصور جامعه ای بدون حضور و وجود پست ، تصوری باطل و رویایی به نظر می رسد.

انتهای پیام/

دسترسی سریع
راهكار