راهكار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه

حال كیف پولتان چطور است؟ كیف پول

در تعریف كیف پول گفته شده وسیله‌ای است كه حامل پول و كارت‌های اعتباری و دیگر كارت‌های مورد نیاز است. اما این همه‌ی ماجرا نیست. كیف پول گاهی ارتباط مستقیم با احوال آدمی دارد. كیف پول پر و پیمان حال صاحبش را خوب می‌كند و كیف خالی...

1397/02/10
|
19:59
|

از انشای علم بهتر است یا ثروت كه بگذریم می‌رسیم به آیا رفاه اقتصادی سبب خوشحالی آدم‌ها می شود یا خیر. بی تردید می‌توان گفت اگر رفاه اقتصادی همه‌ی خوشحالی انسان را تامین نكند تاثیر چشمگیری در ایجاد آن دارد حرف گزافه‌ای نیست.

برنامه‌ی «راهكار» درخصوص كیف پول و رابطه‌ی آن با حال و روز انسان امروز سخن خواهد گفت و اینكه در دوره‌ی انسان نخستین كه كیف پول تعریفی نداشته و اساسا انسان نخستین نیازی به سرمایه گذاری و محاسبه سود و زیان حساب بانكی نداشته، چگونه شادی و امنیت مالی را احساس می‌كرده و از كجا دغدغه‌ی وزن كیف پول و سرمایه سپرده به سراغ انسان امروز آمد و با خود موجی از اضطراب را به همراه آورد.

«راهكار» در این برنامه به كیف پول و ارتباط آن احوال آدمی پرداخته است.

دسترسی سریع
راهكار