سمفونی عشق شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

سمفونی عشق

سمفونی عشق

حمید باکری قائم مقام لشگر عاشورا ماموریتی پیدا میکند که با 200 نفر بتواند جلوی لشگر بسیار زبده و مجهز و پر از تانک ماهر عبدالرشید یکی از سپهبدهای قدر صدام را در ورود از پل شیطاد که نقطه ورودی کشور عراق به جزیره مجنون بود رابگیرد

1396/03/07
|
12:22

روایتی جالب از عملیات رمضان در سمفونی عشق
با تمام قوا ایستادگی میکند و با شجاعت و ابتکار عملی که به کار میبرد تا حدی جلوی ورود دشمن را میگیرد او در بیسیمی که به برادرش مهدی باکری فرمانده گردان میزند میگوید مهدی ما دیگه هیچ چیزی برای جنگیدن نداریم وتمام قوا رفته اند مهدی با زبان ترکی به او میگوید خاک به چشم دشمن بریز و بمان و همین میشود که حمید آخرین شهید از گردان خود میشود وجالب اینجاست که مهدی باکری میتوانست جسد برادرش را به عقب بیاورد اما ابتکار را نمیکند چون 200 شهیدی که از منطقه آذربایجان بودند همگی در منطقه مانده بودند و مهدی میگوید هروقت باقی شهدا را آوردید حمید را هم بیاورین.....

دسترسی سریع
سمفونی عشق