درباره رادیو جوان

شبکه رادیویی جوان : شنیده می شوید

رادیوجوان یکی از شبکه های رادیویی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که در سال 1375 افتتاح شد.

این شبکه در آغاز با ۱۳ ساعت برنامه در روز، فعالیت خود را شروع کرد و هم‌اکنون به طور پیوسته و ۲۴ ساعته، پخش برنامه‌های خود را ادامه می‌دهد

شبکه رادیویی جوان، پرشنونده ترین موج رادیویی در ایران است که سعی می کند با برنامه های تعاملی و درگیری مخاطبینش، به موضوعات مختلف بپردازد.

محوریت این شبکه ایجاد امید، شور و نشاط در بین مخاطبین هدفش در کنار پرداختن به موضوعات روز و معضلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... است.

با توجه به رویکرد های شبکه، مخاطبین رادیو جوان از افراد 15 تا 40 ساله را شامل می شود.

در رادیو جوان چهار زیر گروه در حوزه های مختلف به برنامه سازی مشغول هستند. این گروه ها عبارتند از: گروه جوان و تفریحات، گروه جوان و اندیشه، گروه جوان و جامعه و گروه جوان و دانش.

دسترسی سریع